Llangorse Crannog 🛖📗 a new book edited by Mark Redknap (of our Archaeology team) & Alan Lane has been nominated in the

📚Book of the Year 2021 category
@CurrentArchaeo Awards

It’s a public vote. Vote now!
👉t.co/1dMTfmv6b4

📕t.co/wdV0iHZECg t.co/U6c6NRxAd0

Mae’r llyfr Llangorse Crannog 🛖📗 sydd wedi'i olygu gan Mark Redknap (o'n hadran Archeoleg) ac Alan Lane wedi derbyn enwebiad yn

📚Categori Llyfr y Flwyddyn 2021
Gwobrau @CurrentArchaeo

Pleidleiswch nawr!
👉t.co/1dMTfmv6b4

📕t.co/wdV0iHZECg t.co/1pp4CIGgw7

During Covid19 we have provided learning resources for schools, art to field hospitals and inspiration through online activities. 🎨 🌈

We want to continue this work but we need your support!

Read our story and donate now💸

t.co/FJ8mhbxRJm

💕 t.co/E001nNevU3

Yn ystod Covid19 rydym wedi darparu adnoddau i ysgolion,celf i ysbytai maes a ysbrydoliaeth drwy gweithgareddau ar-lein.🎨🌈

Rydym am barhau ond mae angen eich cefnogaeth!

Darllenwch ein stori a rhowch nawr! 💸

t.co/Kv3AzacyAc

💕 t.co/eJRwy5hkjU

Keep an eye on our website and social media for news on when we will reopen🙂🌈

Following new Covid measures introduced by the Welsh Government, all museums will close from

⚠️Saturday 5 Dec 2020

except for the outdoor spaces @StFagans_Museum & National Slate Museum @AmgueddfaLechi which remain open🧡❤️💜💙💚

Book free tickets here➡️t.co/L1R478UJtd t.co/VjlRkTpAKn

Mae tocynnau am ddim ar gael i’w harchebu o’r wefan
➡️t.co/u6l1otgDoG

Cadwch olwg ar ein gwefan a’n cyfryngau cymdeithasol am newyddion ynghylch ailagor🙂🌈

Yn dilyn cyhoeddi mesurau Covid newydd gan Lywodraeth Cymru, bydd pob amgueddfa ar gau o

⚠️ddydd Sadwrn 5 Rhagfyr 2020

heblaw am ardaloedd awyr agored Sain Ffagan @StFagans_Museum ac @AmgueddfaLechi Cymru, sydd yn parhau ar agor🧡❤️💜💙💚

Tocynnau am ddim⬇️ t.co/cTd8xWIPBd

Byddem wrth ein boddau i gael gwybod sut y gallwn ddatblygu’r hyn yr ydym eisoes yn ei wneud a’r hyn y dylem fod yn ei wneud.Cymerwch y cyfle i ddweud eich dweud drwy gwblhau ein Harolwg:
t.co/zjrHXB1GeW


@gofcymdeithasol
@gofalwncymru

Diolch i bawb gymerodd ran yn yr holiadur a’r drafodaeth ar Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr. Yn rydym yn credu y dylai amgueddfeydd fod yn llefydd y gall gofalwyr ymweld â nhw, eu mwynhau, ymlacio ynddynt, cwrdd â gofalwyr eraill a dysgu pethau newydd.

We’d love to find out how we can develop what we already offer for carers and what things we could and should be offering. Have your say by completing our Carers Survey today at t.co/WKkbeFR8L9
@socialcarewales
@wecarewales

Thank you to everyone who took part in our questionnaire and discussion. At we believe that museums should be a place where carers can visit, enjoy, relax, meet other carers and learn new things.


This year, communities in Wales have faced challenges never experienced before.

We've used Wales’ national collections to help those who live around our museums through these difficult times.

Please support us! 👇
t.co/Kv3AzacyAc

t.co/bHGInyFTaT

Mae cymunedau yng Nghymru wedi wynebu heriau eleni! Rydym wedi defnyddio casgliadau cenedlaethol Cymru i helpu’r rheiny sy’n byw o amgylch ein saith amgueddfa i ddod drwy’r cyfnod anodd hwn.

Cyfrannwch nawr i'n cefnogi 👇
t.co/Kv3AzacyAc

t.co/xsDJeNctIE

It’s the 1st of December and Christmas is on its way! To celebrate we’re giving away a FREE family ticket to our Father Christmas and Friends: At Home digital event. Like and share this post to be in with a chance of winning. Closing date Friday 4 Dec, 4pm
t.co/GPtHooqyrS

Mae hi’r 1af o Ragfyr ac mae’r Nadolig yn agosáu! I ddathlu rydym yn cynnig tocyn teulu AM DDIM i’n digwyddiad digidol Siôn Corn a’i Ffrindiau. Am gyfle i ennill, y cwbl sydd angen i wneud yw hoffi a rhannu’r post yma. Dyddiad cau dydd Gwener 4 Rhag 4pm.
t.co/rnaP0NRH2B

This year we have been continuing to work with communities, volunteers and partners digitally.

If you've enjoyed our activities please donate to help us make a difference to our communities.

Read our story 👇
t.co/Kv3AzacyAc

@MuseumsAssoc t.co/4qPYa87bh3

Eleni rydym wedi parhau i weithio gyda chymunedau, gwirfoddolwyr a phartneriaid yn ddigidol.

Os ydych wedi mwynhau ein gweithgareddau digidol eleni, ystyriwch roi i'n helpu i wneud gwahaniaeth i'n cymunedau.

t.co/Kv3AzacyAc

t.co/mWlnsd9Qqv

Dewch i gyfarfod â Gwyn ac Eira o Begwn y Gogledd i ddarganfod sut maen nhw’n paratoi at y Nadolig.Cofiwch archebu eich tocynnau i ymuno â nhw yn ogystal â Siôn a Siân Corn ar ddydd Sul 13 Rhagfyr am brynhawn llawn dop o hud a lledrith y Nadolig➡️t.co/rnaP0NRH2B
t.co/37bZyRDvXI

Meet Eira & Gwyn from the North Pole to find out what happens in the Christmas Household. Don't forget to get your tickets to join them & Father & Mother Christmas on Sun 13 Dec for an afternoon packed full of Christmas activities and sparkle : t.co/iEIxoAu0u8
t.co/yNmFV2RnnH

Show more
Greta Oto

Welcome to Greta Oto. We are micro-blogging platform like Twitter. You can follow Twitter and other Mastodon network sites' users here. Click on learn more to know more.

玻璃翼站,欢迎大家入驻。我们是个微博平台,自带跨站关注功能,可在本站关注/订阅推特和其他长毛象站点上的用户。